Proiektuen garrantzia ikas-prosezuan:

  1. Eskola bidezko ikasketa: Ikasleek proiektu bat egitean, ez bakarrik ikasten dute erabiltzen diren gaiak, teknikak edo kontzeptuak, baizik eta prozesua eginez ikasten dute. Hori eskolan bidezko ikasketa da, eta modu eraginkorrean gauzatzen da proiektu baten bidez.
  2. Gaitasunak garatzea: Proiektu baten bitartez, ikasleek gaitasunak garatu ditzakete, adibidez, kooperazio, antolaketa, komunikazio, eta abar. Horiek guztiak garrantzitsuak direla uste daiteke eguneroko bizitzan eta lana egiten dugunean.
  3. Presentazio- eta komunikazio-gaitasunak garatzea: Proiektua aurkeztean, ikasleek presentazio- eta komunikazio-gaitasunak garatzen dituzte. Horrek jardueren artean hausnarketa eta erlazio pertsonalak hobetzen ditu, eta ikasleek erakutsi ditzakete ikaskuntza, ahalmenak eta baloreak beraiei eta kideei komunikatzea.
  4. Harremanak eraikitzen dira: Ikasleek gainera, proiektuak harremanak eraikitzen ditu, taldeen artean eta talde eta irakasle artean. Horrela, proiektuak kooperazio eta kolaborazio gaitasunak garatzen ditu, eta hau, bizitza profesional eta pertsonal askotan beharrezkoak direnak dira.

Horregatik, proiektuak egitea eta aurkeztekoa da baliagarria ikasleek ikaskuntza guztiz integrala lortzeko

Etiketak