Jaimak jarri ditugu eta bertan jolas simbolikoan aritu dira, baita margoketan ere.
Horrela psikomotrizitate fiña lantzen  dutelarik.

Etiketak