Lurrak eguzki-sisteman duen kokapena ikusi dugu, baita Lurrak egiten dituen mugimenduak eta horiek eragiten dituzten ondorioak ere.

Jarraian, mugimendu horiek, translazioa eta errotazioa nola gertatzen diren ulertuta edota Lurrak bere orbitan dituen lau egun garrantzitsuak ikusita, urtaroei buruzko maketa bat egin dugu.

Etiketak