IRAKASKUNTZAKO PROFESIONALENTZAKO ORIENTAZIO TALDEA

IKASLE GUZTIEK HEZKUNTZA JASOTZEKO ESKUBIDEA IZANIK, IKAS KOMUNITATEA OSATZEN DUGUN PERTSONA OROREN ANIZTASUNA (IZAERA, PENTSAMOLDE) KONTUTAN HARTUKO DUGU, IKASLE BAKOITZAK BERE IKAS IBILBIDEAN AGERTZEN DITUEN LEHENTASUNEI ERANTZUNA EMANGO DIELARIK.

Inklusibitatea ardatz izanda, ezinbestekoa da eskola mailan zenbait neurri orokor hartzea. Hala nola, planteamendu curricular bateratua, eskolako antolaketa eta metodologiaren inguruko adostasunak hartzea, espazio fisikoak antolatzeko era desberdinak, denboralizazioaren malgutasuna, e.a

Pedagogia Arduraduna

 • Nerea Mendibe

Pedagogia Terapeutika (PT)

 • Nerea Mendibe eta Aitor Bedialauneta

Hezkuntza Laguntzaile Espezialista (HLE)

 • Oier Lertxundi eta Leire Perez


HEZKUNTZA-NEURRI OROKORRAK

Neurri arruntak dira, curriculumak, metodologiak, antolaketak, taldekatzeak, materialak, baliabideak eta ikasgelako giroa doitzeari buruzkoak, ikasleek oinarrizko konpetentzien garapen orekatua sustatu nahi dutenak.

HEZKUNTZA-NEURRI ESPEZIFIKOAK

Talde-neurriak edo/eta pertsonalizatuak izan daitezke. Talde-jardun espezifikoak antolaketa eta metodologia neurriak dira, talde edo/eta ikasle jakin batzuen beharrei erantzun nahi dietenak, jardun horiek ikasgelako programazioan txertatzen laguntzen duten estrategiak barruan hartuta. Aldiz, jardun espezifiko pertsonalizatuek ikasle baten behar zehatzei erantzuten diete, neurri orokorrak aski izan ez direnean eta, talde arruntaren barruan antolatzen dira ahal den guztietan: arreta pertsonalizatua ziurtatzea, etapa bakoitzeko irteerako profilean ezarritako konpetentzia-maila ahalik eta gehiena garatzeko norberarentzat ikas ibilbide egokiena hautatuz.

LAN EREMUAK

HH-DBH (0-16 urte bitartean)

1- AHOLKULARITZA PEDAGOGIKOA

2.- HEZKUNTZA LAGUNTZA BEREZIA BEHAR DUTEN IKASLEAK


3.- DBH ONDORENGO IKASKETEI BURUZKO ORIENTAZIOA

4.- IKASTETXEKO BIZIKIDETZA

Ikas komunitatea osatzen dugunon arteko  bizikidetza giro egokia (arazoen prebentzioa, identifikazioa eta eskuhartzea)

5.- BERRIKUNTZA PEDAGOGIKO ETA METODOLOGIKOA

Hezkuntza berritzeko proposamenak eta proiektuak

FUNTZIONAMENDUA

  • IRAKASLEAK: taldea trinkotzeko dinamikak, irakaskuntza partekatua, banaketa heterogeneoak, baliabideen kudeaketa malgua, laguntza emateko programak, jardun pertsonalizatuen antolaketa, interbentzio pedagogiko desberdinduak (kanpoko profesionalen interbentzioak)…
  • GURASOAK: ikaste prozesu eta egoera pertsonaletarako aholkularitza, formazioa, guraso eskolak…
  • Hezkuntza premia bereziak (ez gaitasuna eta jokabide nahaste larriak)
  • Ikasteko zailtasunak (hizkuntza atzerapena, adimen-atzeratasuna, arreta gabeziak, irakurketa eta idazketa zailtasunak, kalkulurako zailtasunak etab.)
  • Gaitasun Handikoak
  • Hezkuntza sisteman ohi baino beranduago sartu direnak
  • Eskola ibilbide edo baldintza pertsonal bereziak (Osasun arazoak, gizarte-bazterketako arriskuan egotea, eskola porrota)
  • Desberdintasun sozial egoerak
  • Irakasle, ikasle eta gurasoentzako aholkularitza
  • Orientazio saio bereziak

  • Ohiko eskola jardunean eragiteko ikas komunitatearekin batera elkarlana (ikasle, irakasle, hezkuntzan laguntzeko espezialistak, ikastolako ez dozenteak, hezkuntza saileko langile espezifikoak, kanpoko profesionalak), curriculumarekin loturako antolaketa diseinatzeko (ordutegien diseinua, taldekatzeak, neurri espezifikoak…)
  • Ikasleekin ohiko esparru eta espazioetan lan egiteko lehentasuna, banakako interbentzioak eta interbentzio bereizituak aproposak direnean.
  • Gurasoekin elkarlana tutoreekin batera seme-alaben garapen pertsonalerako eta ikaste prozesuaren ibilbidea zehazteko.
  • Zuzendaritza Taldearekin elkarlana: berrikuntza pedagogikoa, bizikidetza, adin tarte espezifikoen planifikazioa ….