Logopedia zerbitzua

Logopedia zerbitzua giza komunikazioaren nahasmenduei aurrea hartzeaz, ebaluatzeaz eta tratamendua jartzeaz arduratzen da; ahotsean, mintzamenean, hizkuntzan (ahozkoan, idatzizkoan eta keinu bidezkoan), entzumenean eta aho-aurpegietan eragina duten patologien eta alterazioen bidez azaleratzen dira nahasmendu horiek haurren eta helduen artean.

Diagnosia eta tratamendua

 • Mintzairaren atzerapena ekiditeko, haurraren lehen urteetan estimulazio lana (0-6 urte bitartean).
 • Mintzamenaren atzerapenak: dislaliak.
 • Hitzen ahoskapenean nahastea.
 • Mintzairaren atzerapena.
 • Afasiak.
 • Idazte eta irakurketaren barneratze eta garapenean, atzerapen edo zailtasuna.
 • Irensketan arazoak (2 urtetik aurrera).
 • Ahotsaren arazoak.
 • Mintzamenean esaneziña edo toteltasuna.
 • Oinarrizko ikaskuntzarako gaitasunetan entrenamendua (arreta, oroimena...).
 • Ikaskuntzan zailtasunak.